Soms is hulp niet beschikbaar omdat formele regels die hulp (grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties kan Noodhulp een laatste redmiddel zijn, waardoor hulpverleners verder kunnen met hun cliënten.

Daarom wil het Noodfonds aanvragen van hulp- en dienstverlenende instanties in behandeling nemen.

Ons werkingsgebied beslaat de gemeenten Zwolle, Hattem, Oldebroek, Kampen, Zwarte Waterland, Olst-Wijhe, Staphorst en Dalfsen. De cliënten van de hulpverleners dienen daarin woonachtig te zijn.

 

Gezien de huidige situatie (Coronavirus COVID-19 en bijbehorende landelijke maatregelen) is onze werkwijze tijdelijk aangepast.  Wij volgen de gemeentelijke richtlijnen (zie www.zwolle.nl) en dit betekent dat wij zoveel als mogelijk vanuit huis werken. Dit is zowel voor uw als onze veiligheid en gezondheid.