Aanvraagformulier financiële steun

XML versie

Vertrouwelijk

 Alleen volledig ingevulde formulieren, ingediend door een professionele hulp- of dienstverlener worden in behandeling genomen. Niet alles kan worden vergoed. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waar de aanvraag aan wordt getoetst. Hier is een checklist. Om uw aanvraag te beoordelen hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Salaris- of uitkeringsspecificatie(s)
  • Enkele BankafschriftenEen opgave of bewijsstuk van de gevraagde kosten
  • Indien van toepassing graag ook:
  • beschikking Bijzondere Bijstand (afwijzing)
  • Afspraakbevestiging SchuldDienstVerlening of toelating WSNP

En een duidelijke Sociale Rapportage Het gaat ons daarbij om het volgende:

  • Een schets van de sociale omstandigheden van de cliënt(en)
  • Ingaan op het ontstaan van de probleemsituatie
  • Welke maatregelen zijn genomen om de (financiële) problemen op te lossen en/of te voorkomen
  •  Toelichting hoe de financiële steun kan bijdragen aan een structurele oplossing van de problemen van de cliënt.

Documenten

Voordat u begint met invullen willen we u vragen om hier bestanden toe te voegen aan de aanvraag. Klik dan op een van de pijltjes in het grijze blok. Dit kan worden herhaald. Pas op met al te grote bestanden !
In veel gevallen zijn tenminste een inkomensspecificatie en enkele bankafschriften nodig (eventueel een overzicht van een bewindvoerder). Indien u twijfelt kunt u vooraf overleggen of ons een bericht sturen (met de bestanden). U kunt u via “Volgende” verder naar de invul-velden.

Vragen?

Het is altijd goed om telefonisch te informeren naar de mogelijkheden voor uw cliënt. Het is de bedoeling dat we meedenken en soms komt een passende oplossing pas in overleg in beeld. Bel dan 038-4983282 of mail naar: noodfonds@zwolle.nl