Alleen volledig ingevulde formulieren, ingediend door een professionele hulp- of dienstverlener worden in behandeling genomen. Niet alles kan worden vergoed. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waar de aanvraag aan wordt getoetst. Hieronder wordt e.e.a. toegelicht. Daarna treft u het aanvraagformulier aan.