Als een aanvraag goed is ingevuld, is onderbouwd en de situatie door een professionele hulp- of dienstverlener duidelijk is toegelicht kunnen we binnen 24 uur helpen als het nodig is. 

Niet alles kan echter worden vergoed. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld . Bijdragen kan onder de volgende omstandigheden::

  • wanneer duidelijk is dat de cliĆ«nt het zelf niet kan betalen.
  • dat de hulpverlening toewerkt aan een structurele oplossing van de problematiek.
  • er sprake is van urgentie of escalatie van de problemen
  • er geen voorliggende voorziening (bereikbaar) is
  • Het basale leven en funtioneren van de klant belemmert

Het bureau beoordeelt de aanvraag en zorgt ook voor de betaling.  We betalen echter niet aan de klant, maar rechtstreeks aan de leverancier of de organisatie die de kosten in rekening brengt waarvoor wordt aangevraagd. Bijdragen voor levensonderhoud kunnen via de kas van SchuldDienstVerlening op het Stadskantoor worden uitbetaald. In overleg kan ook de benodigde bijdrage voor de (aangetoonde) kosten overgemaakt worden aan de hulp- of dienstverleningsorganisatie. Het aanvraagformulier treft u verderop aan.