Alleen volledig ingevulde formulieren, ingediend door een professionele hulp- of dienstverlener worden in behandeling genomen. Niet alles kan worden vergoed. Het bestuur heeft richtlijnen opgesteld waar de aanvraag aan wordt getoetst. Het bureau beoordeelt de aanvragen en kan deze uitbetalen:

  • wanneer duidelijk is dat de klant het zelf niet kan betalen.
  • dat de hulpverlening toewerkt aan een structurele oplossing van de problematiek.
  • er sprake is van urgentie
  • er geen voorliggende voorziening (bereikbaar) is
  • Het basale leven en funtioneren van de klant belemmert

 We betalen niet aan de klant, maar rechtstreeks aan de levernacier of de organisatie die de kosten in rekening brengt waarvoor wordt aangevraagd. Bijdragen voor levensonderhoud kunnen via de kas van SchuldDienstVerlening op het Stadskantoor worden uitbetaald. In overleg kan ook de benodigde bijdrage voor de (aangetoonde) kosten overgemaakt worden aan de hulp- of dienstverleningsorganisatie. Het aanvraagformulier treft u verderop aan.