Het Noodfonds staat in principe open voor alle aanvragen die door hulpverleners noodzakelijk of zeer wenselijk worden geacht.

Niet alles is mogelijk. Er zijn bestuursrichtlijnen, die door het bureau worden gehanteerd. Indien u niet zeker bent of u kunt aanvragen, kunt u vooraf contact met hen opnemen.

Wij willen helpen wanneer er op geen andere wijze in het benodigde kan worden voorzien. Het Noodfonds biedt dan hulp in de vorm van een gift. We willen er samen met de hulpverleners naar streven dat deze wordt ingezet om een structurele oplossing voor de problemen van hun cliënt mogelijk te maken. Men zou kunnen zeggen dat het om een situatie moet gaan waar men "in de knel zit" en waarbij de problematiek dreigt te verergeren. Wij willen datgene doen dat nodig is om het hulpverleningsproces weer op gang te brengen.

U kunt daarbij denken aan aanvragen op het gebied van woninginrichting, stoffering, incidenteel levensonderhoud, medische kosten, studie/school, etc.. Er worden echter geen periodieke uitkeringen voor levensonderhoud of vervoer verstrekt. We zijn zeer terughoudend bij verzoeken voor reizen naar het buitenland, adoptie, kosten voor niet-erkende of alternatieve medische behandelingen, kosten in verband met studie aan niet-erkende onderwijsinstellingen en CJIB-vorderingen (boetes). Daarnaast zijn er ook andere bestuursrichtlijnen. Bij aanvragen voor schulden wordt eerst bekeken of een oplossing via de afdeling Schuldhulpverlening van de Gemeente Zwolle kan worden bereikt.