Alleen professionele hulp- en dienstverleners kunnen voor hun cliënten in ons werkingsgebies een aanvraag indienen bij het Noodfonds. Het Noodfonds helpt erkende hulpverlenende organisaties. Om daarvan enkele te noemen:

 • Sociale Wijk Teams, materiële Dienstverlening
 • Algemeen maatschappelijk werk & Sociaal Raadsliedenwerk
 • SchuldDienstVerlening & organisatie die toeleiden naar schuldoplossing
 • Hulp voor onbehuisden, Vrouwenopvang, Opvangcentra algemeen
 • Verslavingszorg, Drank en drugs
 • Jeugdzorg/-hulpverlening, hulpverlening tot 18 jaar
 • Reclassering en begeleiders bij Maatschappelijk Reintegratie
 • Woonbegeleiding
 • Bewindvoerdersorganisatie in samenwerking met hulpverlening
 • Opvoed-ondersteuning, gezinsvoogdij
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Thuiszorg, zoals Gespecialiseerde gezinsverzorging
 • Organisaties die hulp bieden aan Thuisadministratie

Burgers en vrijwilligers die urgente nood van anderen op het spoor komen, kunnen deze organisaties ook benaderen.
Bedragen kunnen worden overgemaakt op de rekening van de hulpverlenende instanties.