Wat kan er worden aangevraagd?

U kunt u denken aan een bijdrage in de vaste lasten om te voorkomen dat er maatregelen worden genomen of bij afsluiting van energie of water. Bijdragen om beëindiging van studie te voorkomen, maar ook dringende vervoerskosten, medische noodzakelijkheden, kleding, woninginrichting of duurzame gebruiksgoederen, levensonderhoud en leges of identiteitskaarten.

Overlegt u anders vooraf even met ons.

U kunt hier het jaarverslag 2016 downloaden: pdfjaarverslag_bestuur2016-V2.pdf

Het complete jaarverslag kunt u desgewenst ook opgestuurd krijgen; opvragen bij het bureau.