De energiecrisis zal voor sommige mensen tot financiële problemen leiden.  Het begint dan met : :

  • Een (te) hoge afrekening
  • Een (te) hoog voorschot
  • Te hoge vervoerskosten (woon-werkverkeer, regelmatig zieken(huis)bezoek, mantelzorg)

Wat te doen ?

Allereerst kan de gemeente kijken of mensen die nog geen energietoeslag hebben ontvangen, deze alsnog kunnen krijgen, omdat ze wel degelijk tot de minima blijken te behoren. Meer informatie over de energietoeslag is te vinden op www.zwolle.nl/energietoeslag..

Als dat niet voldoende is  moet er voor deze mensen gekeken worden of  er bijzondere redenen zijn waarbij ze in aanmerking kunnen komen voor bijzondere bijstand voor de energiekosten. Deze bijstand kan dan door de inwoner zelf worden aangevraagd.

Of iemand bijzondere bijstand krijgt zal afhangen van de individuele omstandigheden. Er gelden voorwaarden, richtlijnen, zoals.:

•           Er is geen sprake van een schuldenproblematiek (daarvoor is Schulddienstverlening) 

•           aanvrager valt in de inkomenscategorie - tot 130% van het minimuminkomen

•           Energietoeslag is voorliggend en moet daarvoor worden of zijn gebruikt

•           Stookkosten worden vergeleken met de zgn. Nibud-normen, (o.b.v. een gemiddeld huishouden).

Als iemand door aanpassing van stookgedrag een te hoge (af) rekening kan voorkomen, maar daar voorheen door omstandigheden niet toe kon komen, kan worden overwogen om bijstand voor de energiekosten in de vorm van een lening te geven. M.a.w. de rekening wordt betaald door de gemeente maar betrokkene moet de gemeente wel naar draagkracht terug betalen. Ook deze vorm van bijzondere bijstand is niet vooraf zeker. Het hangt af van de individuele omstandigheden.

Hulp ?

Voor hulp bij het nagaan van uw mogelijkheden verwijzen we u graag naar de medewerkers van het Sociale WijkTeam. Hulp; bij het aanvragen kan via  Op Orde Zwolle. Daarin zijn onder andere Sociaal Raadslieden en SchuldHulpMaatje van Voor Elkaar Zwolle vertegenwoordigd en deze specialisten kunnen er desgewenst worden bijgehaald.  Zij kunnen ook het Noodfonds Zwolle inschakelen ingeval het allemaal te lang duurt..

Acute nood ?

Wanneer er direct ingegrepen moet worden om afsluiting of onoplosbare schuldproblemen te voorkomen, kan het Noodfonds Zwolle e.o. bijspringen door een (aan)betaling te doen. Het kan zijn dat de 1e hogere voorschotnota wordt betaald of een startbedrag voor een betalingsregeling. E.e.a. hangt af van de situatie en gebeurt op basis van zgn. maatwerk. De bijdrage is echter uitsluitend bedoeld ter overbrugging van een andere oplossing. Die andere oplossing kan zijn een aanvraag voor bijzondere bijstand, maar ook een aanvraag voor Schulddienstverleing door de gemeente (bij escalerende schuldenproblematiek).