Wij hebben een account bij het Nationaal Fonds Kinderhulp en mogen via deze (snel)weg aanvragen indienen voor Kindebenodigdheden.  Dit doen wij uitsluitend wanneer het om een uitzonderlijke situatie gaat waarvoor geen bestaande voorziening of regeling is. Ook willen we omwille van onze eigen verantwoordelijheid ook daarin alleen aanvragen in behandeling nemen van professionals.

In het verleden hebben we geholpen bij:

  • de aanschaf van een Tablet voor een kind dat vanwege hersenoperatie thuis moest herstellen, maar geen al te grote achterstand wilde oplopen op school
  • de aanschaf van een BAKfiets bij een groot gezin, waarvan 1 kind niet zelf kon fietsen en anderen nog te klein waren.
  • extra zwemles voor iemand die niet via de ZWEMVANGNET-regeling zijn/haar zwemdiploma kon halen

Onderstaande document is voor de professionele hulp of dienstverlener. Daarmee kunnen wij de aanvraag indienen bij Nationaal Fonds Kinderhulp.

Motvatiebrief

Daarnaast is het goed dat er een document wordt meegestuurd, waarmee de aanvraag kan worden onderbouwd. Dat kan zijn een bewijsstuk van SDV of WSNP, maar ook een specificatie of bewijsstuk van het gevraagde, bijv. een nota of opgave van de kosten.