Het Noodfonds heeft een algemeen bestuur waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke en kerkelijke organisaties, hulpverlenende instellingen, overheid en het bedrijfsleven, zitting hebben. Tevens heeft het Noodfonds een dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:

  • H.A.J. Bol, secretaris
  • W.A.J. van Beek
  • Drs. H. de Quartel
  • Drs. G.G. Callenbach, voorzitter
  • P. Veld, penningmeester
  • J.F. Dresscher
  • W. van Ree

 Algemeen bestuur (vertegenwoordigers van):
Participatieraad Zwolle
Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle
Leger des Heils
MEE IJsseloevers
Stichting de Kern
Stichting Meedoen Zwolle
Vincentius Vereniging
Stichting WIJZ
Trias Jeugdhulp
Humanitas Thuisadministratie
Bureau Jeugdzorg Overijssel
Diaconie PGZ
Stichting Limor
RIBW
Care Express
Reclassering
Stichting De Trans
Stichting Travers
Tactus Verslavingszorg