Het Noodfonds heeft een algemeen bestuur waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke en kerkelijke organisaties, hulpverlenende instellingen, overheid en het bedrijfsleven, zitting hebben. Tevens heeft het Noodfonds een dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:

  • H.A.J. Bol, secretaris
  • W.A.J. van Beek
  • Drs. H. de Quartel
  • P. Veld, penningmeester
  • J.F. Dresscher
  • W. van Ree
  • J. Hilberink

Algemeen bestuur (vertegenwoordigers van):

Sociale Wijkteams
Participatieraad Zwolle
Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle
Leger des Heils
MEE IJsseloevers
Stichting de Kern
Stichting Meedoen Zwolle
Stichting WIJZ en Humanitas Thuisadministratie
Trias Jeugdhulp
Bureau Jeugdzorg Overijssel
Diaconie PGZ
Stichting Limor
RIBW
Reclassering
Stichting De Trans
Stichting Travers
Tactus Verslavingszorg

Stichting Frion