Doelstelling: De stichting dient het algemeen belang door te voorzien in materiële noden, daar waar wettelijke en/of andere voorliggende voorzieningen ontbreken.

De stichting verleent financiële hulp aan individuele personen in de regio Zwolle, in gevallen waarin andere voorzieningen ontbreken. De hulp is gericht op het mogelijk maken van structurele oplossingen. De stichting ontvangt haar middelen uit gemeentelijke subsidies, uit donaties van diverse fondsen en incidenteel uit giften van particulieren.

In ons beleidsplan wordt nader ingegaan op onze doelstelling en activiteiten.

Het geld van het Noodfonds wordt op verschillende wijze bijeengebracht. Zo krijgt het Noodfonds geld gedoneerd van het bedrijfsleven, andere (locale/samenwerkende) fondsen en individuele personen.
Om een indruk te geven van ons werk hierbij het meest recente jaaroverzicht : jaarverslag

Het  jaarverslag, kunt u ook bij ons bureau opvragen.