Het Noodfonds heeft een algemeen bestuur waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke en kerkelijke organisaties, hulpverlenende instellingen, overheid en het bedrijfsleven, zitting hebben. Tevens heeft het Noodfonds een dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:

  • H.A.J. Bol, secretaris, W.A.J. van Beek (plv. voorzitter), Drs. H. de Quartel, P. Veld, penningmeester, J.F. Dresscher, W. van Ree en  J. Hilberink

Algemeen bestuur (vertegenwoordigers van):

Sociale Wijkteams, Participatieraad Zwolle, Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle, Leger des Heils, MEE IJsseloevers, Stichting de Kern, Stichting Meedoen Zwolle, Stichting WIJZ en Humanitas Thuisadministratie, Trias Jeugdhulp, Bureau Jeugdzorg Overijssel, Diaconie PGZ, Stichting Limor, RIBW, Reclassering, Stichting De Trans, Stichting Travers, Tactus Verslavingszorg, Stichting Voor Elkaar en Stichting Frion.

 

Bureau

Stichting Noodfonds Zwolle heeft een 'eigen' bureau die de aanvragen namens het bestuur kan afhandelen. Zij hebben een bepaalde bevoegdheid en mandaat. Niettemin worden alle aanvragen, zij het veelal achteraf, aan het bestuur voorgelegd. Zij zijn nl. eindverantwoordelijk.  Het bureau kent een bureauhoofd en een bureaumedewerker. Laatsgenoemde handelt de aanvragen a priori af en overlegt zonodig met het bureauhoofd.  Desgewenst kan er om een werkbezoek worden gevraagd voor nadre kennismaking of overleg. Ook komt het bureauhoofd graag langs om bijv. tijdens het werkoverleg binnen een hulpverleningsorganisatie uitleg te geven en ervaringen en casuistiek uit te wisselen.