Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving werkt samen met andere partijen die in het kader van Noodhulp werkzaam zijn.  Allereerst zijn dat de lokaal actieve hulpverleningsinstanties. Het geld van het Noodfonds wordt op verschillende wijze bijeengebracht. Zo krijgt het Noodfonds geld gedoneerd van het bedrijfsleven, andere lokale en landelijke fondsen en individuele personen.  Heel specifiek werkt het Noodfonds samen met Stichting Meedoen Zwolle met wie wij het uitvoeringsbureau delen.

In het kader daarvan hebben we in 2017 besloten samen te werken in 1 loket of een kindloket voor Zwolle waarbij ook Sportfonds Jeugd aan meewerkt.  .