Het Noodfonds wil allereeerst samen met hulp/dienstverleners knelpunten oplossen; groot en klein. Wanneer het om kinderknelpunten gaat willen wij ook zeker een betrokken partij zijn.  

Daarom wil het bestuur van stichting Noodfonds Zwolle e.o. meewerken met de gemeente Zwolle om het KINDLOKET vorm en inhoud te geven.  De gedachte is dat er één loket moet zijn voor de kindbenodigdheden. Deze is al on-line. Zie www.kindloketzwolle.nl. .

Binnen het loket willen we samenwerken met Stichting Meedoen Zwolle En Jeugdsportfonds Zwolle om te zorgen dat ouders en hulp- en dienstverleners die betrokken zijn bij kinderen aanvragen kunnen doen voor kindbenodigdheden. Dat is enerzijds in sociale zin, dat kinderen kunnen Meedoen met leeftijdsgenoten, mee met schoolreisje, samen op een vereniging of club zitten, maar anderzijds ook in materiële zin; wanneer kinderen door omstandigheden zich niet goed kunnen ontwikkelen, gezondheidsproblemen hebben, dan kunnen ouders of hulp/ en dienstverleners aankloppen bij ons loket.  U krijgt dan van de medewerkers te horen wat de mogelijkheden zijn. Het kan zelfs zijn dat u diverse benodigdheden kunt aanvragen of advies krijgt omtrent mogelijkheden elders.

Ons besuur is in overleg met de gemeente over de vorming van een zo groot mogelijk aanbod via dit ene loket, zodat ouders en hulp- en dienstverleners niet meer diverse aanvraagprocedures behoeven te doorlopen en met verschillende contactpersonen te maken hebben. Wij willen samen met de ouders en andere betrokkenen zorgen dat kinderen gewoon kunnen meedoen. Hei is onze plicht om daarvoor ons best te doen. .