De Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ) en de gemeente Zwolle werken samen aan het betaalbaar houden van wonen en woningen.  Het woonlastenfonds is één van de samenwerkingsmaatregelen. Hiermee willen zij inwoners van Zwolle die een inkomen hebben rond het sociaal minimum en naar verhouding een te hoge huurprijs betalen helpen. Voor hen kan via het zgn. Woonlastenfonds een tegemoetkoming voor de verhuizing naar een woning met een lagere huurprijs worden gegeven. Deze bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijke kosten, maar er is per gezinssituatie een minimaal bedrag beschikbaar.

Voor wie?

Het gaat om huurders die in de periode 2012 – 2015 een woning zijn gaan huren. De huidige regels voor passend toewijzen golden toen nog niet. Nu wordt van de woninjgcorporaties wettelijk geëist dat deze wel passend gaan toewijzen. Voor die inwoners die in de genoemde periode nu eigenlijk te duur wonen is nu een herstel mogelijk. Eén van de opties is om te verhuizen. Voor de kosten die daarmee gemoeid zijn kan vergoeding worden gegeven. De gemeente en de woningcorporaties hebben afgesproken dat het Noodfonds Zwolle En Omgeving  deze vergoeding beschikbaar kan stellen. Het Noodfonds Zwolle kan nl. onafhankelijk beoordelen hoeveel er betaald kan worden en rekening houden met persoonlijke omstandigheden.