De Zwolse woningcorporaties (deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ) en de gemeente Zwolle werken samen aan het betaalbaar houden van wonen en woningen.  Het woonlastenfonds is één van de samenwerkingsmaatregelen. Hiermee willen zij inwoners van Zwolle die een inkomen hebben rond het sociaal minimum en naar verhouding een te hoge huurprijs betalen helpen. Voor hen kan via het zgn. Woonlastenfonds een tegemoetkoming voor de verhuizing naar een woning met een lagere huurprijs worden gegeven. Deze bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijke kosten, maar er is per gezinssituatie een minimaal bedrag beschikbaar.

Voor wie?

Het gaat om huurders die in de periode 2012 – 2015 een woning zijn gaan huren. De huidige regels voor passend toewijzen golden toen nog niet. Nu wordt van de woninjgcorporaties wettelijk geëist dat deze wel passend gaan toewijzen. Voor die inwoners die in de genoemde periode nu eigenlijk te duur wonen is nu een herstel mogelijk. Eén van de opties is om te verhuizen. Voor de kosten die daarmee gemoeid zijn kan vergoeding worden gegeven. De gemeente en de woningcorporaties hebben afgesproken dat het Noodfonds Zwolle En Omgeving  deze vergoeding beschikbaar kan stellen. Het Noodfonds Zwolle kan nl. onafhankelijk beoordelen hoeveel er betaald kan worden en rekening houden met persoonlijke omstandigheden.

Verhuizing naar goedkopere woning

Als de huur van de woning niet omlaag gaat bij verhuizen (een andere samenwerkingsmaatregel), dan kan de huurder binnen een jaar naar een woning die een lagere huurprijs heeft verhuizen. De huurder krijgt een ophoging van inschrijfduur bij de Woningzoeker om zo makkelijker een woning te vinden die beter bij het inkomen past. De gemeente Zwolle heeft het Noodfonds ingeschakeld om de verhuizer een tegemoetkoming in de verhuiskosten uit te betalen. Het gaat bij deze maatregel om ongeveer 275 Zwolse huishoudens.

U kunt in aanmerking komen, wanneer u in de periode 2012 – 2015 een woning bent gaan huren. Bij het begin van uw huurcontract was uw bruto huishoudjaarinkomen minder dan 10% boven het sociaal minimum. De huur van uw woning is hoog in verhouding tot uw huishoudinkomen. Als uw huishoudinkomen nog steeds onder deze grens ligt, dan kunt u contact met ons opnemen. Samen bekijken we of u kunt verhuizen naar een woning met een huur die beter bij uw inkomen past (de huur van uw huidige woning wordt niet aangepast). Als verhuizen naar een goedkopere woning een mogelijkheid is, dan krijgt u een ophoging tot 1950 punten bij De Woningzoeker. Wilt u verhuizen, dan moet u voor 31 december 2016 reageren. U heeft daarna tot 31 december 2017 de tijd om een andere woning te vinden.

U komt hiervoor in aanmerking als u onder één van deze grenzen valt:
1-persoonshuishoudens € 15.160,86 en bij  2- of meerpersoonshuishoudens   € 20.214,48.

Voor de nieuwe woning moet de huur voor 1- en 2-persoonhuishoudens maximaal € 586,68 zijn en voor 3- en meerpersoonshuishoudens moet de huur op maximaal € 628,76 liggen.

Wanneer u gebruik wilt maken van de regeling dan meldt u zich eerst bij uw corporatie. Vervolgens checkt de corporatie of alle gegevens kloppen. Is dat het geval dan krijgt u een ophoging van de inschrijfduur bij de Woningzoeker zodat u makkelijker een woning kunt vinden. De woningcorporatie kan uw verzoek om voor een vergoeding in aanmerking te komen doorsturen naar het Noodfonds Zwolle. De stelt de uiteindelijke hoogte van de vergoeding vast op basis van uw persoonlijke omstandigheden (wat u nodig hebt om te verhuizen), maar gaat uit van tenminste de volgende basisbedragen: 1-persoonshuishouden    € 1.250        <>          1-oudergezin                      € 1.500           <>      volledig gezin                   € 1.750.