Als de huur van de woning niet omlaag gaat bij verhuizen (een andere samenwerkingsmaatregel), dan kan de huurder binnen een jaar verhuizen naar een goedkopere woning.  U krijgt dan een ophoging van inschrijfduur bij de Woningzoeker om een woning te vinden die beter bij het inkomen past. De gemeente Zwolle heeft het Noodfonds ingeschakeld om een tegemoetkoming in de verhuiskosten te geven. Het gaat bij deze maatregel om ongeveer 275 Zwolse huishoudens, die in de periode 2012 – 2015 een woning is gaan huren.

U kunt in aanmerking komen, wanneer u bij het begin van uw huurcontract een bruto huishoudjaarinkomen had tot 10% boven het sociaal minimum en de huur in verhouding hoog is. Als uw huishoudinkomen nog steeds onder deze grens ligt, dan kunt u contact opnemen met de verhuurder.

U komt hiervoor in aanmerking als u onder één van deze grenzen valt: 1-persoonshuishoudens € 15.160,86 en bij  2- of meerpersoonshuishoudens   € 20.214,48.  Voor de nieuwe woning moet de huur voor 1- en 2-persoonhuishoudens maximaal € 586,68 zijn en voor 3- en meerpersoonshuishoudens moet de huur op maximaal € 628,76 liggen.

Verhuizing naar goedkopere woning

Samen bekijken we of u kunt verhuizen naar een woning met een huur die beter bij uw inkomen past (de huur van uw huidige woning wordt niet aangepast). Als verhuizen naar een goedkopere woning een mogelijkheid is, dan krijgt u een ophoging tot 1950 punten bij De Woningzoeker. Wilt u verhuizen, dan moet u daarvoor zijn aangemerkt door de verhuurder.

Wanneer u gebruik wilt maken van de regeling dan meldt u zich eerst bij uw corporatie. Vervolgens checkt de corporatie of alle gegevens kloppen. Is dat het geval dan krijgt u een ophoging van de inschrijfduur bij de Woningzoeker zodat u makkelijker een woning kunt vinden. De woningcorporatie kan uw verzoek om voor een vergoeding in aanmerking te komen doorsturen naar het Noodfonds Zwolle. Deze stelt de uiteindelijke hoogte van de vergoeding vast op basis van uw persoonlijke omstandigheden (wat u nodig hebt om te verhuizen), maar gaat uit van tenminste de volgende basisbedragen: 

  • 1-persoonshuishouden    € 1.250  
  • 1-oudergezin                  € 1.500           
  • volledig gezin                 € 1.750